Privatuma atruna

Cenas

  • LIcessories cenu politika veidojās, apvienojot kvalitāti un zemāko iespējamo cenu;
  • Visas cenas mūsu mājas lapā ir norādītas latos un eiro, kā arī ar PVN;
  • Liela apjoma pasūtījumiem ir iespējamas atlaides. Lai uzzinātu par atlaidēm, sazinieties ar mums.

Garantija


LIcessories nodrošina individuālu pieeju katra klienta pasūtījumam. Garantējam, ka mūsu projektu vadītāji saskaņos ar klientu jebkādas izmaiņas vai korekcijas, kas var būt ieteicamas vai nepieciešamas. Tāpat LIcessories garantē, ka izlabos radušos kļūdu, vai atgriezīs klientam samaksāto naudu, ja klienta pasūtītais dizaina makets vērā ņemami atšķirsies no mūsu sagatavotā produkta, vai prece būs bojāta.

LIcessories darbība notiek saskaņā ar 2002.gada 28.maijā (prot. Nr.22 22.§) izdotajiem LR Ministru kabineta noteikumiem Nr. 207 – „Noteikumi par distances līgumu”, kas izdoti saskaņā ar Patērētāju tiesību aizsardzības likuma 10.panta ceturto daļu.

Klients var izmantot atteikuma tiesības un atgriezt preci 14 dienu kalendāro dienu laikā, skaitot no dienas, kad patērētājs ir saņēmis preci. Taču ņemiet vērā, ka, izmantojot, minētās atteikuma tiesības, klients ir atbildīgs par preces vērtības jebkāda veida samazināšanos, ja prece ir izmantota tādā veidā, kas nav savienojams ar labas ticības principu. Prece ir jāatgriež nebojāta, tās oriģināliepakojumā un komplektācijā.

Lūdzu, ievērojiet, ka klients nevar izmantot atteikuma tiesības un garantiju, ja prece tiek izgatavota pēc klienta norādījumiem vai ir neatvietojama lieta, šajā gadījumā, pēc klienta prasībām apdrukāts telefona vāciņš.

Autortiesības

  • Visi mūsu mājas lapā izvietotie dizaini un fotoattēli ir mūsu veidoti vai brīvi un likumīgi pieejami interneta vidē, nepārkāpjot autortiesības.
  • LIcessories neuzņemas atbildību par jūsu izveidoto vai iesūtīto dizainu likumību un autortiesībām. Pilnu atbildību uzņemas dizaina veidotājs un pasūtītājs, kā arī LIcessories patur tiesības atteikt iesūtītā dizaina izveidi, ja rodas pamatotas aizdomas par dizaina autortiesību pārkāpumiem.


Personas datu aizsardzība

LIcessories ciena un aizsargā mūsu klientu privātumu un personas datu aizsardzību. LIcessories apņemas neatklāt trešajām personām un neizplatīt saņemto klientu personas datu informāciju, ko lūdzam norādīt mūsu mājas lapas reģistrācijas formās.

LICESSORIES.LV mājas lapas apmeklētāju personas datu aizsardzību LICESSORIES.LV nodrošina atbilstoši Latvijā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem. LICESSORIES.LV ir veicis visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu personas datu drošību un nepieļautu to nepamatotu nokļūšanu trešo personu rīcībā. Tomēr LICESSORIES.LV nevar uzņemties atbildību par citām mājas lapām, uz kurām ir saites no LICESSORIES.LV mājas lapas, vai par citu personu pakalpojumiem, kam var piekļūt, izmantojot LICESSORIES.LV tīklu.
Informācija, kas par apmeklētājiem tiek iegūta, izmantojot LICESSORIES.LV mājas lapu, tiek apstrādāta atbilstoši to ieguves mērķim, piemēram, lai sniegtu apmeklētāja pieprasīto informāciju vai nodrošinātu pakalpojumu sniegšanu u.tml.
Lai varētu nodrošināt pakalpojumus un izvērtēt nepieciešamību uzlabot mājas lapas saturu un tā izvietojumu, arī par LICESSORIES.LV mājas lapas apmeklētājiem tiek apstrādāta informācija, kas ietverta mājas lapas piekļuves failos, piemēram, IP adrese, interneta servisa nodrošinātājs, apmeklējuma laiks, aplūkotās sadaļas. LICESSORIES.LV interneta ātruma mērītāja izmantošanas gadījumā papildus tiek apstrādāti mērījumu laikā iegūtie rezultāti.
Arī LICESSORIES.LV mājas lapā tiek izmantotas sīkdatnes (cookies), kas nodrošina mājas lapas plašākas izmantošanas iespējas. Atbilstoši izmantoto tehnoloģiju piedāvātajām iespējām var atteikties no sīkdatņu izmantošanas, tomēr tas nav ieteicams, jo šādā gadījumā tiks samazinātas LICESSORIES.LV mājas lapas izmantošanas iespējas.